Yleiskokouksen päätöslauselma

Contextual translation of 'yleiskokouksen' into English. Human translations with examples: the assembly. Kansanmurha on jonkin tietyn etnisen, kielellisen, uskonnollisen tai muun ryhmän järjestelmällistä tuhoamista. Termin keksi Raphael Lemkin, ja aluksi sillä viitattiin armenialaisten kansanmurhaan ensimmäisen maailmansodan aikana sekä juutalaisten kansanmurhaan eli holokaustiin toisen maailmansodan aikana. Kansanmurhia tiedetään tapahtuneen useita ihmiskunnan historiassa antiikin ... KANSAINLIITON YLEISKOKOUKSEN 14 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1939 HYVÄKSYMÄT SELOSTUS JA PÄÄTÖSLAUSELMA. Suomennos. YLEISKOKOUKSEN SELOSTUS. Johdanto. Yleiskokouksen ensimmäinen tehtävä, sen jälkeen kun sen puoleen on käännytty Peruskirjan 15 artiklan perusteella, on 'huolehtia sen käsiteltäväksi jätetyn riitaisuuden selvittämisestä'. Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1994 yleiskokouksen päätöslauselma 49/60. Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1999 terrorismin rahoituksen vastainen yleissopimus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1373/2001. Oikeuskirjallisuus Borgers, Matthias J, Framework Decision on Combating Terrorism: Two Questions on the fi ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/149, jossa kehotetaan keskeyttämään kuolemanrangaistuksen käyttäminen, sekä YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2008 antaman päätöslauselman 63/168, jossa kehotetaan panemaan täytäntöön yleiskokouksen päätöslauselma 62/149, 1 Yhdistyneet kansakunnat A/RES/70/1 Yleiskokous Jakelu: Yleinen 21. lokakuuta istunto Asialistan kohdat 15 ja 116 Yleiskokouksen päätöslauselma 25. syyskuuta 2015 [ilman viittausta pääkomiteaan (A/70/L.1)] 70/1. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development Yleiskokous Hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien huippukokouksen seuraavan päätösasiakirjan vuoden 2015 ... Yleiskokouksen päätöslauselma 25. syyskuuta 2015 [ilman viittausta pääkomiteaan (A/70/L.1)] 70/1. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development Yleiskokous Hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien huippukokouksen seuraavan päätösasiakirjan vuoden 2015 jälkeisen kehitysohjelman toimeenpanemiseksi: www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi • Suomessa kuolee n. 54 000 ihmistä vuosittain • Suomessa n. 30 000 ihmistä vuodessa tarvitsee palliatiivista hoitoa KANSAINLIITON NEUVOSTON 14 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1939 HYVÄKSYMÄ PÄÄTÖSLAUSELMA. Suomennos. Neuvosto, tutustuttuaan yleiskokouksen 14 päivänä joulukuuta 1939 Suomen hallituksen vetoomuksen johdosta hyväksymään päätöslauselmaan, 12 Päätöslauselma 40/33, liite. 13 Päätöslauselma 45/112, liite. 14 Päätöslauselma 45/113, liite. 15 Päätöslauselma 65/229, liite. 16 Päätöslauselma 34/169, liite. 17 Päätöslauselma 37/194, liite. 18 Kahdeksas rikoksentorjuntaa ja rikoksentekijöiden kohtelua käsittelevä Yhdistynei-

Terrorismirikosten erityiset tunnusmerkistötekijät