Walidacji chromatograficznej

Walidacja metody jest procesem jednorazowym, przeprowadzanym po opracowaniu metody, w celu zademonstrowania, że jest ona trafna z naukowego punktu widzenia i że służy zamierzonym celom analitycznym. W pewnych przypadkach konieczna jest jednak rewalidacja, czyli ponowna walidacja metody. Przeprowadza się ją np. wówczas gdy: walidacja metody analitycznej do oznaczania azotanÓw (v) i (iii) w ŻywnoŚci technikĄ wysokosprawnej chromatografii jonowej validation of analytical method for the determination of nitrates (v) and (iii) in food by high-performance ion chromatography technique wioletta popińska-gil, teresa stępień instytut ogrodnictwa ul. 2010-10-28 1 1 CHROMATOGRAFIA GAZOWA – – analiza ilościowa - walidacja Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Dr hab. inż.Piotr KONIECZKA Politechnika Gdańska WALIDACJA NISKOTEMPERATUROWEJ METODY CHROMATOGRAFICZNEJ ANALIZY SYNTETYCZNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa Al. J. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź Przykład walidacji metody chromatograficznej. Webinar „Trendy w żywności i odżywianiu” w całości dostępny na YouTube 30 czerwca br. nasz portal we współpracy z firmą Maspex oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zorganizował bezpłatny webinar „Trendy w żywności i... walidacja metody analitycznej umożliwia podejmowanie wiarygodnych decyzji, co stanowi punkt wyjścia do poprawy relacji producent - konsument i wprowadzania zmian – zarówno w sferze produkcji, jak i w przypadku nadzoru rynkowego. Pozwala to w dużo wiarygodniejszy a także skuteczniejszy sposób: Walidacja przed rozpoczęciem analizy próbek badanych W ramach walidacji metod bioanalitycznych oce-niane są następujące parametry: Wstęp Badania farmakokinetyczne są wykonywane w cza-sie całego cyklu życia produktu leczniczego: od badań naukowych nad substancjami o spodziewanym dzia-łaniu leczniczym, poprzez badania wymagane przez Dr inż. Piotr Konieczka - WALIDACJA 8 Precyzja pośrednia (intermediate precision) – długoterminowe odchylenie procesu pomiarowego, do którego wyznaczenia wykorzystuje się odchylenie standardowe serii pomiarów uzyskanych w danym laboratorium w kilkutygodniowym okresie czasu. Precyzja pośrednia jest pojęciem szerszym od powtarzalności. Dowiedz się więcej o Kolumny chromatograficzne. Wspieramy naukę oferując wybór produktów, usługi, udoskonalone procesy, a nasi ludzie sprawiają, że to działa. Nowe szkolenia. Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL; Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z nowymi normami PN-EN ISO14644-1:2016-03 i PN-EN ISO 14644-2:2016-03 oraz GMP

Walidacja metod bioanalitycznych stosowanych w badaniach ...